Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Η Ecodress αποτελεί σήμερα μία από τις δυναμικότερες εταιρείες στην Ελληνική αγορά, με έντονη δραστηριότητα στην Εισαγωγή και εμπορία ρούχων και αξεσουάρ stock, outlet και second hand, μόνο πρώτης ποιότητας και κατηγορίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα του fashion world, για γυναίκες, άνδρες, παιδιά.

Η αξιοπιστία της εταιρείας μας στην Ελληνική και Διεθνή αγορά αλλά και η 1η θέση που κατέχουμε ως οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς, έχει εξασφαλίσει αξιόλογες και αποκλειστικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Οίκους της Ευρώπης, που συλλέγουν τέτοιου είδους εμπορεύματα, κυρίως Ελβετία, Γερμανία και Αγγλία, με αποτέλεσμα να εισάγουμε πάντα το καλύτερο και ποιοτικότερο ρούχο, έχοντας την προτεραιότητα στις επιλογές τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Αυτό συνεπάγεται ότι εισάγουμε πάντα ρούχα με πολύ αυστηρά κριτήρια, μεγάλες ποσότητες με συχνές παραλαβές, ώστε να καλύπτουμε ανά πάσα στιγμή την αγορά, πάντα με επίκαιρα και στη μόδα της τελευταίας χρονιάς εμπορεύματα, με απεριόριστη ποικιλία σε είδη, χρωματισμούς, σχέδια και κατηγορίες υφασμάτων.

Αν και εμπορευόμαστε ένα αρκετά οικονομικό προϊόν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εμπόρους να αγοράζουν και οικονομικότερα, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών τους και της κερδοφορίας τους, εξασφαλίζουμε πάντα τις καλύτερες συνεργασίες στο εξωτερικό για εισαγωγές στα πιο επώνυμα, καθαρά και ποιοτικά ρούχα με αποτέλεσμα να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες μας.

Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, κατέχουμε σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς Πανελλαδικά, αλλά και άλλων χωρών όπως Αλβανία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ρουμανία και Κύπρο.

Ποιοτικός Έλεγχος – Πιστοποίηση

Ένα ειδικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία μας με σκοπό την διατήρηση της ποιότητας των εμπορευμάτων μας σε σταθερή κλίμακα.

Μια ομάδα 15 ατόμων, ειδικά εκπαιδευμένα στον τρόπο ελέγχου με αυστηρά κριτήρια, στεγάζεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της παραγωγικής μας μονάδας ελέγχοντας ένα ένα το κάθε ρούχο για τυχόν ελαττώματα για την κατηγοριοποίησή του.

Έτσι, έχουμε απόλυτη φερεγγυότητα για το εμπόρευμα που σας διαθέτουμε αποκτώντας την εμπιστοσύνη σας.

Είμαστε η μοναδική Επιχείρηση στην Ελληνική αγορά που απασχολεί τόσο μεγάλο αριθμό εργαζομένων για το σκοπό αυτό.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τη Διεθνή ορολογία, second hand θεωρείται κάθε ρούχο το οποίο επαναδιοχετεύεται στην αγορά, για δεύτερη φορά, είτε αυτό έχει συλλεχθεί από βιοτεχνίες, καταστήματα, βιτρίνες, βεστιάρια, διαφημιστικά spots, κλπ. και από κάθε άλλο σημείο που έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και όχι αποκλειστικά φορεμένο. Ρούχο δηλαδή, που δεν προέρχεται από την Βιοτεχνική παραγωγή σε πρώτο σημείο πώλησης.

Επώνυμοι οίκοι του εξωτερικού που κάνουν τη συλλογή ρούχων και με τους οποίους έχουμε αποκλειστική συνεργασία, τηρούν και εφαρμόζουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες επεξεργασίας και κλιβανισμού που επιβάλλει η Ε.Ε. και κάθε εισαγωγή συνοδεύεται με την αντίστοιχη βεβαίωση – πιστοποίηση που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία επεξεργασίας και μέθοδο.

Η εταιρεία μας, θέλοντας να διαθέτει πάντα το καλύτερο στην αγορά και να διατηρεί την πρωτιά, ανεβάζει αυτά τα standards επεξεργασίας με επιπλέον extra μεθόδους, που γίνονται αποκλειστικά και μόνο για εμάς. Εμείς με τη σειρά μας, παρέχουμε πάντα στους πελάτες μας αντίστοιχη βεβαίωση , αναγράφοντας πάντα και τη χώρα προέλευσης.

Είδη Ρουχισμού – Κατηγορίες

Η ορολογία και η έκφραση Ρούχο με το Κιλό για την δική μας εταιρεία, που ίσως είμαστε και η μοναδική, δεν προσδιορίζει εμπορεύματα του σορού, ή υποδεέστερης ποιότητας χαμηλής αξίας.

Για εμάς, προσδιορίζει απλά και μόνο μία μονάδα μέτρησης για χαμηλά κοστολόγια, για συμφέρον και κέρδος προς το λιανικό εμπόριο.

Για το λόγο αυτό, έχουμε επενδύσει πολύ σημαντικά στον Ποιοτικό έλεγχο επιδιώκοντας πάντα την καλύτερη τιμή στην Υψηλότερη ποιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία